Ochrana dat

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jsme povinni upravit podmínky, za kterých zpracováme osobní údaje zákazníků našeho e-shopu, k čemu je používáme a s jakými údaji pracujeme.
Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu WWW.KOCMANFASHION.CZ je Josef Kocman, IČO: 101 39 338 , Koněvova 6, Praha 3, 13000, +420775275146, jirka@kocmanfashion.cz

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

PRO ÚČEL REKLAMY, NEWSLETTERŮ

Budeme o vás zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a přehled e-mailů, které jsme vám zaslali. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu, vč. vaší IP adresy, ze které vyplnili vaši e-mailovou adresu) a kdy jste jej odvolali. Právním základem je váš výslovný souhlas, pokud od vás neobržíme souhlas, tyto údaje nemáme právo zpracovávat. V rámci každého e-mailu budete mít možnost toto zasílání do budoucna odmítnout.

Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou: Mailchimp (newslettery). Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Údaje o vás budeme zpracovávat primárně do odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním e-mailů. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělili či jej odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jsme vám e-maily zasílali.

PRO VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY A PŘÍPADNÝCH REKLAMACÍ
Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby (2 roky).

Komu budeme vaše osobní údaje předávat?

V určitém rozsahu můžou k vašim osobním údajům získat přístup

 • Správce
 • Provozovatel IT systémů
 • Marketingoví odborníci

Vaše údaje budou zpracovávány v našich interních počítačových systémech.

Poučení o vašich právech

Upozorňujeme vás, že poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné.

 • Právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme
  Právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím. (článek 15 GDPR)
 • Právo požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme
  S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných nebo nepřesných osobních údajů,
 • Právo požadovat výmazání osobních údajů (článek 17 GDPR)
 • Právo požadovat omezení zpracování údajů (článek 18 GDPR)
 • Právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR)


V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních vašich údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů